Byla mlha. Neviděli jsme, kam jdeme. Chtěli jsme se najíst. Němci o nás věděli. Pak začalo, jak se říká, maso! Spousta mrtvých a raněných. Pořád to mám před očima. Výbuchy, rachot kulometů, křik, sténání. Lidé utíkali.

Altmanová Slávka
92 let

Paměť národa
YouTube

Narodila se v roce 1923 v Semidubech na Volyni v rodině českého učitele. Poté, co území zabral Sovětský svaz, byla rodina v roce 1940 násilně vystěhována, zpět se mohli vrátit po příchodu Němců. Na konci války zažili bombardování a dělostřeleckou palbu, která zdemolovala jejich hospodářství. Pět týdnů přežívali ve sklepě. Začátkem roku 1944 Slávka vstoupila do 1. čs. armádního sboru. Jako spojařka a radistka prošla boji u Krosna, Machnówky, Jasla a karpatsko-dukelskou operací. Po válce zůstala v Československu a pracovala jako zubní laborantka.