Němci byli šikovnější. Přiblížili se, ani jsme nevěděli jak. Bylo vidět, že už toho mají také dost a nechtějí nás zabíjet. Hodili nám tam plechový granát. Dostal jsem střepinu do hlavy. Helmy jsme my povstalci neměli. Odevšad tekla krev.

Eliáš Leo
94 let

Paměť národa
YouTube

Narodil se v roce 1921 v Sečovcích na východním Slovensku v rodině skláře. Jako jediný z celé rodiny se dožil konce války. V roce 1942 nastoupil základní vojenskou službu u pracovního oddílu. Pracovali zrovna v okolí Banské Bystrice, když vypuklo povstání. Stržen všeobecným nadšením vstoupil do povstalecké armády. Zacházet se zbraněmi se učili za pochodu. Při prvním bojovém nasazení ho poranily střepiny z granátu. Než se uzdravil, povstání bylo potlačeno. S vojenským letadlem se dostal do Lvova v Sovětském svazu, kde se přihlásil do Svobodovy armády. Poslali ho do polského Krosna. Vzhledem ke svému zranění vykonával službu strážného u polního soudu a v prokuratuře. Konec války jej zastihl v Liptovském Mikuláši.