Prázdniny jsme trávívali u tatínkovy sestry. Jezdívali jsme tam na kole přes Ležáky. Když ke konci školního roku vesnici vypálili, rodiče nás varovali, že tudy jet nesmíme. Neposlechli jsme a nikdy na to nezapomenu. Na silnici ještě hlídkovali esesáci. Vesnicí jsme rychle projeli.

Kadlecová Marta
86 let

Paměť národa
YouTube

Narodila se v rodině novohradského poštmistra Spálenského, který za války z vlastní iniciativy likvidoval udání určená pro gestapo a pomáhal partyzánům. V roce 1942 se jako třináctiletá stala svědkem vypálení Ležáků. V květnu 1945 na budově pošty s matkou vyvěsila československou vlajku Její otec byl kvůli tomu zatčen a málem zastřelen.