V místech, kde jely vlaky pomalu, otec s partyzány pomáhali ven dětem, které prolezly úzkými otvory ve vagonech. Němci po nich stříleli. Tatínek zachránil hodně dětí. Jednoho chlapce ukryl na salaši. On pak vystudoval a stal se lékařem.

Karafová Helena
93 let

Paměť národa
YouTube

Narodila se roku 1922 v Levicích na Slovensku. V roce 1940 odešla se svým otcem do hor k partyzánům. Žili v improvizovaných příbytcích v jeskyních, jejich úkryt nebyl nikdy odhalen. Heleniným úkolem bylo shánět jídlo, později ošetřovat raněné. Podařilo se jim zachránit řadu židovských dětí z transportů projíždějících horami. Koncem války spolupracovali se sovětskými partyzány. Helenin snoubenec musel jako Slovák narukovat do německé armády. Zběhl a přidal se k italským partyzánům. Po válce se vrátil, vzali se a usadili se v Praze.