Jednou Němci odhalili partyzánský úkryt v lese, takovou stodolu. Obklíčili ji a začali střílet. Partyzáni se chtěli prostřílet, ale nešlo to. Všichni zahynuli. Unikl jen Nikolaj, který se šel zrovna napít k potoku. Přišel pak do vesnice k mé sestře, rval si vlasy a křičel, protože v té stodole měl svoje děvče.

Klačanská Vlasta
84 let

Paměť národa
YouTube

Narodila se 5. března 1931 ve Valašském Meziříčí. Mládí prožila na samotě v nedaleké obci Malá Bystřice. Do jejich domu přišel v roce 1943 sovětský major Nikolaj Alexander Kuzmin a od té doby rodina spolupracovala s partyzánskou skupinou Za vlast a s brigádou Jana Žižky z Trocnova. Nikolaj z jejich domu organizoval partyzánskou činnost. Partyzáni u nich často přespávali a Vlasta pro ně pomáhala připravovat jídlo. Němci věděli, že místní lidé spolupracují s partyzány, rodina pamětnice však na rozdíl od jiných zatčena nebyla. Podle Vlasty příslušníci gestapa do chalup na prohlídky často nechodili, protože se partyzánů báli. Po válce pamětnice pracovala v podniku Tesla, v knihovně a jako vychovatelka na učilišti.