Tloukli mě tyčemi přes záda. Když už to nešlo vydržet, zasténal jsem, že chci vypovídat. Prozradil jsem, že nás organizoval Lederer, o kterém jsem věděl, že už je popravený. Víte, jaký je rozdíl mezi gestapem a StB? Gestapo se snažilo zjistit pravdu. StB z vás chtělo vytlouct doznání k něčemu, co jste neudělal!

Kocman Miloš
93 let

Paměť národa
YouTube

Za války ilegálně psal, tiskl a distribuoval Rudé právo. Gestapo ho zatklo 3. června 1943. Při výsleších ho tloukli tyčemi přes záda až do bezvědomí. Jeho taktika spočívala v co nejdelším odolávání, a když už bolest nemohl vydržet, cosi pravdivého prozradil. Tvrdil, že za vše může jeho přítel Lederer. Než gestapo zjistilo, že Lederera popravili v jiném procesu, uplynuly dny či týdny. Miloš Kocman tak během devíti měsíců vydržel 26 výslechů. Později ho převezli do věznice v Drážďanech. V noci ze 13. na 14. února 1945 zaslechl hučící motory letadel. Na Drážďany nalétávaly stovky amerických a britských bombardérů. Ohlušující výbuchy zasáhly i věznici, kde vypukl požár. Se spoluvězněm rozbili skleněné okénko, kterým se do cely podávala strava. Prolezli na chodbu, kde vězni i dozorci v panice pobíhali sem a tam. Stovky vězňů uhořely. Miloši se náhodou podařilo najít cestu na ulici. Po válce nastoupil na ministerstvo vnitra. Vystupoval pod krycím jménem Toman.