Jakmile na Volyni přešla fronta, vyrazili jsme na vlastní pěst. Jeli jsme v dobytčácích hledat československou armádu. Někdo zpozoroval jejich vlak. Strhl brzdu a zastavili jsme se v poli. Střemhlav jsme s kluky přelézali k naší armádě. V ten moment jsme se stali československými vojáky.

Kotyza Josef
92 let

Paměť národa
YouTube

Vyrostl na Volyni, kde jeho rodina hospodařila na malé usedlosti. Hluboce ho zasáhla okupace Československa, a proto s kamarády toužebně sledovali postup československé armády. Narukovali v roce 1944. Nadšení bylo tak veliké, že vojsku darovali své koně a povozy. Josef Kotyza prodělal vojenský výcvik v Besarábii. Na frontu byl nasazen ještě před karpatsko-dukelskou operací na území Polska. Sloužil jako kulometník u lehké průzkumné jednotky. Při bojích v Dukelském průsmyku byl raněn. Na frontu se ale vrátil a při osvobozování Československa došel až do Prahy.