Po válce doma v Liberci nabízely Revoluční gardy mému otci krásný dům po Němcích. Jenže on ty Němce znal a řekl: „Přeci se nenastěhuju do domu, který vybudoval někdo jiný. Byli to Němci, ale slušní lidé.“ A ti gardisti se na něj obořili: „Tak vy rozlišujete Němce na dobrý a zlý?!“ A vyhodili ho.

Randák Otakar
88 let

Paměť národa
YouTube

Otakar Randák se zapojil do činnosti skautské Zpravodajské brigády v Nymburce. Působil jako spojka předsunuté průzkumné jednotky Rudé armády na Nymbursku a společně s dalšími skauty se podílel na odzbrojování ustupujících německých vojáků. V únoru 1948 byl za účast ve studentském pochodu na podporu prezidenta Edvarda Beneše vyloučen z vysokoškolských studií. Ačkoli nemohl studovat, stal se úspěšným odborníkem v oblasti energetiky. Po roce 1989 se opět naplno zapojil do skautského hnutí.