Bydleli jsme u hranic. Po přepadení Polska stačily ženy s dětmi odjet posledním vlakem. My mužský jsme za nimi vyrazili pěšky. Na domluveném místě jsme ale rodiny nenašli. Kvůli bombardování se vydaly dál na východ. Pěšky a s neznámým cílem. Prostě jen na východ.

Singer Gustav
101 let

Paměť národa
YouTube

Mládí strávil doslova na útěku před válkou. Po vypuknutí první světové války uprchla jeho židovská rodina z polského Lvova do rakouského Štýrského Hradce, kde Gustav Singer vystudoval lékařskou fakultu. Jeho otec nepožádal o rakouské občanství, a protože měl domovskou příslušnost na Slovensku, získal jeho syn automaticky československé občanství. Po anšlusu Rakouska a nacistické okupaci Čech a Moravy se Singerovi vydali přes Polsko do Británie. Tam se ale už nedostali. Později vstoupili v uralském Buzuluku do tvořící se československé jednotky. Gustav prošel jako vojenský lékař bitvou u Sokolova, karpatsko-dukelskou operací i boji na Slovensku.