Bylo nás tenkrát pět a tatínek řekl: „Proč by nás nemohlo být šest.“ Přijali jsme Ilse jako opravdovou členku rodiny. Měla optimistickou povahu, ale těžce snášela jakékoli připomínky holocaustu. Doufala, že se odřízne od té hrůzy, co prožila. Ale to prostě nejde.

Žárská Eva
80 let

Paměť národa
YouTube

Narodila se roku 1935 ve Vsetíně do rodiny stavitele Františka Lukáše. Vila Lukášových i jejich víkendový dům Korábka byly vždy plné přátel. K nim patřila i židovská rodina Eichnerových, kteří pak byli za války odvlečeni do koncentračního tábora, odkud se již nevrátili. Lukášovým se však podařilo v jedné nemocnici najít jejich dceru Ilse. Tehdy šestnáctiletá dívka prošla terezínským ghettem a Osvětimí. Zde přežila jen proto, že se na radu jednoho vězně vydávala za starší, než skutečně byla. Na konci války se jí podařilo utéct z pochodu smrti a po osvobození ji našli ležet vyčerpanou na silnici. Lukášovi Ilse přijali za vlastní, i když sami měli pět dětí. Rodiče Evy, vždy ochotní pomáhat druhým, těsně po válce také poskytli útočiště jednomu sudetskému Němci a jeho dceři, čímž oddálili jejich odsun. Ilse nakonec v roce 1948 odjela se svým strýcem do Ameriky. Lukášovi se s ní loučili neradi, ale věděli, že je to pro ni lepší, protože sami s obavami sledovali nástup komunistického režimu. Eva zůstala s Ilse v kontaktu a zasloužila se o to, že v češtině vyšla kniha Očima dítěte, založená na Ilsiných zápiscích z války.