Hrozila mi deportace. Maminka vymyslela historku, že byla tatínkovi nevěrná a že mým otcem je Gruzínec, který už nežije. Projednával to soud, svědčily ruské tetičky, můj kmotr, svědčil duchovní, který přece nesmí lhát! Pak mě poslali do výzkumného ústavu. Zkoumali mě několik dní: vlasy, oči, krev, chůzi, mluvu. Je neuvěřitelné, že ve 20. století existovalo něco jako zkouška rasy. Usoudili, že nejsem Židovka.

Lukešová Taťána
87 let

Paměť národa
YouTube

Narodila se jako Alice Ledererová. Její matka s rodinou utekla před bolševiky z Ruska. Otec, významný prvorepublikový německy píšící novinář, pocházel z židovské rodiny. Po německé okupaci Československa byli oba rodiče zatčeni, otci se však nakonec podařilo dostat do Británie. Na pamětnici se vztahovaly norimberské zákony. Aby ji matka zachránila před transportem do koncentračního tábora, rozhodla se, že ji prohlásí za nemanželské dítě. Obě pak absolvovaly řadu soudních jednání i „vědecké“ přezkoumání rasové čistoty v Praze na Albertově a v Salcburku. Poté, co milovaného, toho času však nezvěstného otce zapřely a od německé lékařky dostaly patřičná dobrozdání, byla Taťána nacistickými úřady uznána za „árijku“ a přežila válku.