Ve čtyři hodiny ráno u nás někdo zabouchal na dveře, samozřejmě jsme se vyděsili. Ti hoši říkali, že Broníka zatklo gestapo a že má doma nějaké věci, které musíme zlikvidovat. Věděl jsem, že bratr cosi schovával do komína, kde se netopilo. Našel jsem tam ilegální Naši pravdu a krabičku nábojů. Papíry jsme spálili, náboje jsem vzal, sedl na trolejbus a všechny jsem naházel z mostu do rozvodněné řeky.

Matulík Radomír
91 let

Paměť národa
YouTube

Narodil se ve Zlíně do vlastenecky smýšlející rodiny. Jeho mladší bratr Bronislav se přidal k partyzánům a v březnu 1945 byl zatčen gestapem. Matulíkovy přišel nad ránem kdosi varovat. Radomír věděl, kde má bratr v domě skrýš. Ilegální tiskoviny ihned spálil a náboje naházel do rozvodněné řeky. Rodina tak unikla další perzekuci, i když také Radomír koncem války s partyzány navázal kontakt a poskytoval jim informace o situaci ve městě. Jeho bratra nacisté popravili 10. dubna 1945 v Mauthausenu, necelý měsíc předtím, než tábor osvobodila americká armáda.