Na poště mi povolili soukromý hovor. Dělala jsem, jako že mluvím, a přitom jsem spojila pražské ústředí s mým kolegou, který byl v ulicích a sledoval, kolik tanků vyjíždí na Prahu. Měla jsem opravdu strach, jestli mě neodposlouchávají. Pořád tam chodili Němci a něco si špitali. Mezitím v Praze začali stavět barikády na ulici, kde čekali tanky z Benešova.

Trávníčková Vlasta
93 let

Paměť národa
YouTube

Narodila se v roce 1922 v Bavorově v rodině štábního strážmistra. Po maturitě díky rodinnému známému získala zaměstnání na poště, a vyhnula se tak totálnímu nasazení. Po dvou letech ji v květnu 1943 přeřadili na poštovní úřad v Benešově. V té době bylo Benešovsko výcvikovým prostorem Waffen SS, Vlastinou výhodou proto byla její perfektní znalost němčiny. Na poště pracovaly i německé dívky, mezi nimi i jistá Hilda, jejíž sestra se provdala za Adolfa Eichmanna. Od Hildy Vlasta věděla, kdy bude Eichmann v Praze, a informovala o tom vedoucího pošty Aloise Kulhánka, který spolupracoval s odbojem. Svému nadřízenému pamětnice sdělovala vše, co mohlo mít pro odboj význam – informace o zásilkách pro gestapo nebo o mezistátních hovorech německých velitelů. V době Pražského povstání se jí podařilo i přes značné riziko předat do Prahy zprávu, že 93 tanků a náklaďáků míří z Benešova k hlavnímu městu. V současné době Vlasta Trávníčková žije v Plzni.