Když jsi přiložil ucho na kolej, slyšel jsi jedoucí vlak na velkou dálku. Z jedné strany jsme hlídali, jestli nejdou Němci, z druhé strany jsme dávali pod koleje miny. Němci ale často tlačili dva železné vagony před sebou, aby byly poškozené ty vagony, a ne jejich vlak.

Vasilko Michal
1924—2014

Paměť národa
YouTube

Narodil se poblíž Sniny na východním Slovensku do rodiny uhlíře, vyučil se truhlářem. Jednoho dne přišli do jejich vesnice partyzáni a tehdy ani ne dvacetiletý Michal se k nim přidal. Během Slovenského národního povstání bojoval v sovětské partyzánské skupině Bělov-Sergej. Skupina měla zjišťovat informace o pohybu německých vojsk a provádět sabotáže s cílem ztěžovat zásobování německé armády. Po válce Michal Vasilko absolvoval poddůstojnickou školu v Košicích. V roce 1946 byl nasazen na východním Slovensku proti banderovcům.